Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2014

Den 8 oktober 2014 höll EMN:s svenska nationella kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Unaccompanied minors – Swedish and European perspectives".

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN genomför under 2014 – "Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014". Syftet med konferensen var att titta på det svenska mottagandet av ensamkommande barn och att jämföra detta med några andra europeiska länder.

Konferensen inleddes av Christer Zettergren, chef för Migrationsverkets Omvärldsenhet. Två talare från Migrationsverket, Kjell-Terje Torvik och Barbro Bolinder, presenterade sedan hur mottagande och prövning av ansökningar från ensamkommande barn fungerar i Sverige. Nataliya Nikolova, från EMN:s service provider, presenterade bakgrund och upplägg för den studie kring ensamkommande barn som just nu genomförs av EMN:s medlemmar.

Efter pausen berättade Elisabeth Melin, expert på Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas roll i mottagandet och vilka utmaningar de ser. Hon följdes av Gunilla Andersson från Rinkeby-Kista kommundelsnämnd i Stockholm, som berättade om hur arbetet med att ta emot ensamkommande barn fungerar i praktiken. Magdalena Bjerneld från Uppsala universitet redogjorde för sitt forskningsprojekt som har följt ensamkommande flickor från Somalia och intervjuat dem 15 år efter ankomsten till Sverige.

Efter lunch var det dags för en internationell utblick där Norges, Österrikes, Italiens och Irlands mottagande av ensamkommande barn presenterades. Den sista talaren var Samarie Wijekoon Löfvendahl från UNHCR i Stockholm, som presenterade riktlinjer, framtagna av UNHCR och UNICEF, kring bedömning av barnets bästa i asylprocessen - “Safe and Sound: What States can do to respect the Best Interests of unaccompanied and separated children in Europe”.

Bland de över 80 deltagarna fanns företrädare för olika svenska myndigheter, departement, kommuner och frivilligorganisationer samt nationella EMN-kontaktpunkter från 12 EU-länder.

 

Picture from EMN SE Conference 2014

Saskia Koppenberg, IOM Austria, Katarzyna Piesla, UDI Norway, Thomas Dunning, Health Service Executive of Ireland. - - - - Foto: Marie Bengtsson, Swedish Migration Board

Picture from EMN SE Conference 2014

Thomas Dunning, Health Service Executive of Ireland, Saskia Koppenberg, IOM Austria, Katarzyna Piesla, UDI Norway. - - - - Foto: Marie Bengtsson, Swedish Migration Board