Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Nätverkskonferens 2013

Den 7 maj 2013 höll EMN:s svenska nationella kontaktpunkt en nätverkskonferens i Stockholm på temat "Reception systems for asylum seekers — a comparative perspective".

Temat för konferensen var kopplat till en av studierna som EMN ska genomföra under 2013 — "The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States". Syftet med konferensen var att analysera det svenska mottagningssystemets styrkor och svagheter, och att jämföra mottagandet av asylsökande i Sverige med systemen i några andra EU-medlemsstater som också tar emot många asylsökande.
 
Konferensen inleddes av Christer Zettergren, chef för Migrationsverkets nya omvärldsenhet. Sammanlagt tre talare från Migrationsverket, Björn Bergström, Susanne Nilsson Marino och Sara Heinig, presenterade och diskuterade sedan olika aspekter av det svenska mottagningssystemet.
 
Efter pausen berättade Johan Ward från Södertälje kommun om mottagandet av asylsökande i Södertälje, som under flera år har haft en stor inflyttning från exempelvis Irak och Syrien. Barrett Price och Jonas Håård beskrev sedan Örebro kommuns arbete med mottagande och integration av ensamkommande barn. Därefter gav Ewa Hagberg från Röda korset och Ulrika Persson från Rädda Barnen inblickar i hur frivilligorganisationer arbetar med asylsökande i Sverige.
 
På eftermiddagen presenterades mottagningssystemen i Belgien, Frankrike och Storbritannien. Konferensen avslutades med en paneldiskussion om nuvarande och framtida utmaningar. I panelen deltog Anna Wessel och Susanne Nilsson Marino från Migrationsverket, Johan Ward (Södertälje kommun) och Ewa Hagberg (Röda korset).  
 
Bland de nästan 100 deltagarna fanns företrädare för olika svenska myndigheter, departement, kommuner och frivilligorganisationer samt nationella EMN-kontaktpunkter från 11 EU-länder.


Fanny Francois, Belgium.
Foto: Bernd Parusel, Swedish Migration Board

Foto: Jonas Ahlquist, Swedish Migration Board