Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Ad hoc-frågor 2016

Här presenterar vi ad hoc-frågor som kontaktpunkter inom EMN eller kommissionen har ställt inom EMN-nätverket under 2016. Frågorna är sorterade efter ämne så att du enkelt hittar de frågor du är intresserad av.

Frågorna nedan har besvarats under perioden januari-september 2016. Här finns en sammanställningWord av resterande ad hoc-frågor som har besvarats mellan september-december.

Asyl

Ad-hoc fråga från Luxemburg

Frågan ställdes 5 juli
Svaren sammanställdes 30 september

Ad-hoc fråga från Slovenien

Frågan ställdes 4 februari
Svaren sammanställdes under året

Ad-hoc fråga från Lettland

Frågan ställdes 5 maj
Svaren sammanställdes 3 oktober

Ad-hoc fråga från Nederländerna

Frågan ställdes 19 september 
Svaren sammanställdes 27 september 

Arbetskraftsinvandring

Ad-hoc fråga från Luxemburg

Frågan ställdes 19 juli
Svaren sammanställdes 14 september

Ad-hoc fråga från Litauen

Frågan ställdes 1 juli
Svaren sammanställdes 14 augusti

Ad-hoc fråga från Polen

Frågan ställdes 17 maj
Svaren sammanställdes 29 juli

Besök och bosättning

Ad-hoc fråga från Grekland, Italien och Luxemburg

Frågan ställdes 22 april
Svaren sammanställdes 5 september 

EU-regelverk

Ad-hoc fråga från Slovenien

Frågan ställdes 8 april
Svaren sammanställdes 29 juli

Familjeåterförening

Ad-hoc fråga från Nederländerna

Frågan ställdes 10 juni
Svaren sammanställdes 18 juli

Ad-hoc fråga från Belgien

Frågan ställdes 27 maj
Svaren sammanställdes 26 september

Ad-hoc fråga från Belgien

Frågan ställdes 27 maj
Svaren sammanställdes 26 september

Ad-hoc fråga från Belgien

Frågan ställdes 10 augusti
Svaren sammanställdes 30 september

Mottagning

Ad-hoc fråga från Österrike

Frågan ställdes 28 juni
Svaren sammanställdes 8 september

Återvändande

Ad-hoc fråga från Irland

Frågan ställdes 26 juli
Svaren sammanställdes 29 september

Ad-hoc fråga från Grekland

Frågan ställdes 16 mars
Svaren sammanställdes 30 september

Ad-hoc fråga från Litauen

Frågan ställdes 3 maj 
Svaren sammanställdes 30 september

Övrigt

Ad-hoc fråga från Luxemburg och Europeiska Kommissionen

Frågan ställdes 4 maj
Svaren sammanställdes 15 augusti

Ad-hoc fråga från Luxemburg och Europeiska Kommissionen

Frågan ställdes 4 maj
Svaren sammanställdes 11 augusti