Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Nyhetsikon
Kortrapport 2 om covid-19
EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie om fem kortrapporter om hur coronapandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-lände ...
Publikationer ikon
Årsrapport om migration och asyl publicerad
En viss ökning av asylansökningar och förbättrad mottagningskapacitet. Det är två av trenderna som syns i årsrapporten för 2019, ”EMN Annual Report on Migration and Asylum”.
Publikationer ikon
EMN-studie om medborgarskap publicerad
EMN-studien Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States är ute nu. Studien har genomförts i nästan alla EU-länder samt Norge.