Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Slutrapport om covid-19
EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har i en serie kortrapporter rapporterat om hur pandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU- och OECD-län ...
Nyhetsikon
Georgien och Moldavien ingår nu i EMN
EMN (Europeiska Migrationsnätverket) växer och för första gången ingår länder utanför EU/EES i nätverket.
Publikationer ikon
Ny EMN-rapport om barn i migrationsprocesser
Hur säkerställer EU-medlemsstaterna skyddet av barn i migrationsprocesser, och vilka åtgärder vidtar de i förhållande till migrerande barns vårdnad, boende, övergång till vuxen åld ...