Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Nätverksikon
Inbjudan till konferens
Den 8 maj 2019 arrangerar EMN Sverige en internationell konferens om internationella studenter.
Publikationer ikon
Ny EMN-studie om integration
EU-medlemsstaterna plus Norge har genomfört en studie på temat ”Labour market integration of third-country nationals in the EU Member States.”
Publikationer ikon
Uppdaterad och omarbetad ordlista om asyl och migration
EMN har publicerat en ny version av ordlistan Asylum and Migration Glossary. Den nya upplagan innehåller mer än 460 termer inom asyl och migration, varav flera är nya eller har rev ...