Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Uppdaterad och omarbetad ordlista om asyl och migration
EMN har publicerat en ny version av ordlistan Asylum and Migration Glossary. Den nya upplagan innehåller mer än 460 termer inom asyl och migration, varav flera är nya eller har rev ...
Nätverksikon
Nätverkskonferens 2018
Den 15 november 2018 arrangerade EMN:s svenska kontaktpunkt sin årliga nätverkskonferens på temat “Changing Realities of Migration and Asylum”.
Publikationer ikon
Ny EMN-studie om effekterna av införandet av viseringsfrihet
EU-medlemsstaterna och Norge har genomfört en studie på temat ” Impact of visa liberalisation on countries of destination.”