Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Nytt nummer av EMN Bulletin
EMN Bulletin edition 32 är nu publicerad. Den tar upp utvecklingen inom asyl- och migration i EU:s medlemsländer och Norge under perioden juli–september.
Publikationer ikon
Kortrapport 3 om covid-19
EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie på fem kortrapporter om hur coronapandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-lände ...
Publikationer ikon
Kortrapport 2 om covid-19
EMN och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samarbetar i en serie om fem kortrapporter om hur coronapandemin påverkar migrationen på olika sätt i EU-lände ...