Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
EMN-studie om tredjelandsmedborgare utan tillstånd
EMN har nu publicerat en studie som belyser tredjelandsmedborgare som saknar nödvändiga tillstånd och som har befunnit sig i en sådan situation under en längre period.
Publikationer ikon
Ny version av ”Ord om migration”
EMN-foldern har uppdaterats med de förändringar av migrationslagstiftningen som trädde ikraft i juli 2021.
Nyhetsikon
EMN:s årliga migrationsrapport för 2020
Året 2020 medförde oförutsedda händelser inom områdena migration och asyl. EMN har nu publicerat sin årliga rapport för 2020.