Till EMN:s startsida
EU
Till Migrationsverkets webbplats

Välkommen till EMN:s nationella kontaktpunkt i Sverige

Det europeiska migrationsnätverket tillhandahåller medlemsländerna och EU-insitutionerna med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och asylfrågor.

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? EMN har tillsammans med Migrationsverket tagit fram en folder som reder ut de vanligaste migrationsbegreppen.

Senaste nyheterna

Publikationer ikon
Nytt nummer av EMN Bulletin ute
EMN Bulletin edition 31 är nu publicerad. Den tar upp utvecklingen inom asyl- och migration i EU:s medlemsländer och Norge under perioden april-juni.
Publikationer ikon
Ny version av foldern ”Ord om migration”
EMN:s folder "Ord om migration", som publicerades första gången 2017, förklarar på ett lättillgängligt sätt de vanligaste termerna inom asyl och migration.
Publikationer ikon
Två nya EMN-rapporter om nationella skyddsgrunder inom EU plus Norge
EMN har i 25 olika medlemsstater plus Norge publicerat nationella rapporter som i sin tur har resulterat i en syntesrapport. Det är en jämförande studie som beskriver vilka natione ...